banner grid 78

Leesgesprekken educatiemedewerker

Hoe krijg ik hem aan het lezen tijdens de 15 minuten vrij lezen?

Hoe kan ik er nou achter komen welke boeken zij leuk vindt?

Wat zijn geschikte boeken voor moeilijke lezers?

Komt dit je bekend voor?

De educatiemedewerker kan je hierbij helpen, door leesgesprekken te voeren met deze minder gemotiveerde lezers.

In de leesgesprekken richten we ons op de leesvoorkeuren van de kinderen. Doel is om deze boven water te krijgen zodat de kinderen in staat zijn het juiste boek te kiezen voor het stillezen/vrij lezen.

De leerling ontvangt leestips en er vindt terugkoppeling plaats richting de leerkracht.

Doel: Verbeteren van leesmotivatie en leesplezier. Kinderen zijn in staat het juiste boek te kiezen aansluitend bij hun leesvoorkeur.

Eindresultaat:

De leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten, ze raken gemotiveerd om zelf te lezen en ontwikkelen een eigen literaire smaak (kerndoel 9).

Doelgroep: leerlingen van groep 5 t/m 8

Kosten en duur: 

afbeelding groep78