banner grid 78

Workshops en voorlichting Groep 1/2

EN TOEN?

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.

 

Zoek jij creatieve ideeën rond dit thema, sta jij open voor nieuwe werkvormen rond boeken waarmee je gelijk aan de slag kunt? Geef je dan op voor de inspiratieavond die de bibliotheken Meppel Westerveld en de Wolden gezamelijk  organiseert!

Wil je media bewust en in balans inzetten op de basisschool? Ga dan met het team aan de slag in de workshop Werken aan een gezonde school met mediaopvoeding. Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs, maar op verzoek kan de workshop ook aan het gehele team worden gegeven.

Ben je leerkracht in de onderbouw en wil je weten hoe je media bewust en in balans kunt inzetten op de groep? Dan is de training Haal meer uit media met kleuters iets voor jou.

De Boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden in deze werkvorm actief bij het lezen betrokken.

Kinderen en hun ouders gaan op stap door de school. Daarbij wordt voorgelezen en ze doen samen opdrachten.

Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Met onze inspirerende cursus leescoördinator kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school.

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, soms in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden over lezen in het onderwijs.

Wil je dat de educatiemedewerker met enige regelmaat in je school aanwezig is? Kies dan voor dit spreekuur van de bibliotheek op school.

Ieder jaar organiseren we studiebijeenkomsten voor leescoördinatoren die de afgelopen jaren de training Open Boek gevolgd hebben. Door het volgen van de nascholing blijft het certificaat van de training Open Boek geldig.

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. Elke schoolbibliotheek is anders en de rol van de ouders wordt verschillend ingevuld, maar overal zijn ouders betrokken bij het creëren van de leesomgeving.